KG / BVKunsttheorie en beroepsvoorbereiding


  Doelen ARTCODE/Docentenopleiding:

Analyseren                      van eigen en andermans werk
Reflecteren                      op eigen en andermans werk, ontwikkelen visie, mentaliteit
Communiceren              via woord, taal en beeld
Presenteren                    via woord, taal en beeld

Koppeling naar de competenties:

Competentie B; Vermogen tot reflectie en ontwikkeling: De student kan eigen beeldend handelen en theoretisch handelen beoordelen, in onderling verband hanteren en zo nodig verbeteren.

Competentie E interpersoonlijk vermogen: De student functioneert open en oprecht in een sociaal verband en communiceert daarbij effectief.

Competentie F; vermogen tot samenwerking: De student is in staat een zelfstandige bijdrage te leveren aan een gezamenlijk proces of produkt, educatief en/of beeldend.

Competentie G: omgevingsgerichthei: De student kan relevante omgevingsfactoren in de samenleving signaleren en deze integreren in zijn studie of onderzoek.

Door middel van:

1)    TdK               theoretisch onderzoek /  Maggy Voorsluis/ Guido de Pooter  (schriftelijke opdr.)
2)     BV                 visie op kunst / Guido de Pooter /Renee Lievens (ind. gesprek volgens planning)
3)    TdK, BV         beeldbank / Guido de Pooter en Renee Lievens

Begeleiding aan de hand van:

TdK, BV            Gebruik de teksten op de website> projecten en events > derdejaars project
TdK, BV            Gastdocenten; media, journalisten, kunstenaars
Opdracht 1 Making the City                                                                             


Analyseren van eigen werk – week 12, 13

Je hebt onlangs een start gemaakt met het project Making the City. Je denkproces is op gang gezet, dat beeldend werk uit je handen zal voortbrengen. De stad en het water voeden dit proces.

Beschrijf het werk waar je nu mee bezig bent (beeldend) door middel van woorden (tekstueel). Gebruik hiervoor maximaal 200 woorden. Schrijf de tekst alsof je je werk uitlegt aan een studiegenoot, die jouw werk nog niet heeft gezien. Noteer voor jezelf eerst, wat de belangrijkste elementen zijn van je werk en wat je graag wilt vertellen. Noteer daarnaast, op welke manier je je doelgroep aan wilt spreken en welke rol taalgebruik daarin speelt. Beschrijf het op een manier, die past bij jou als persoon. Stuur deze tekst voor donderdag 31 maart naar r.lievens@fontys.nl. Je ontvangt hierop een persoonlijke feedback via de mail.


Opdracht 2 Making the City                                                                              

Reflecteren op eigen werk – het blog – week 14, 15

Schrijf opnieuw een korte tekst over je eigen beeldend proces en de invloeden vanuit de stad en het thema water. Je beelden zijn gegroeid, je proces is weer een stap verder. Je schrijft over je werk voor de doelgroep die het blog van Making the City leest: mensen die geinteresseerd zijn in kunst in de openbare ruimte. Je doelgroep wordt breder; sommigen hebben je werk wellicht gezien, anderen nog niet. Neem de feedback van opdracht 1 mee en verbeter je tekst.

Gebruik ook de teksten op de website onder de kop BV uit ‘het basisboek communiceren’
www.fontyshogeschoolvoordekunsten.nl > projecten en events > derdejaars project.

Voeg hier een voorbeeld van een blog aan toe, dat jou erg inspireert. Beargumenteer wat je zo goed vindt aan dit blog (mag van alles zijn; vormgeving, opbouw, tekst, inhoud, werk, etc.)

Inleveren bij r.lievens@fontys.nl uiterlijk 15 april (einde week 15)


De komende weken vul je de teksten op het blog wekelijks aan. De afspraken:

-       Algemene informatie hoeft niet op het blog onder jouw naam, dit staat elders al.
-       Tekst over beeldproces: schrijf kort en bondig; maximaal 200 woorden; je beschrijft wat je hebt gedaan, je beeldend proces tot dusver, je concept.
-       Inspiratiebronnen mogen ook op het blog, mits; zelf geschreven of zelf gemaakt. Geen gebruik van stock-foto’s.
-       Brongebruik: vermeld bij alles je bron (zowel tekst als beeld). Per bericht minimaal 1 foto, maximaal 4, minimaal 0 film/ maximaal .
-       Geef antwoord op de vragen: wie zijn je lezers, welke doelen wil je realiseren, aan welke eisen moet de tekst in deze situatie voldoen?
-       Opbouw: let op schrijftaal – geen spreektaal!
-       Informatief geschreven, begrijpelijk (niet kinderlijk)
-       Bij het maken van de losse opdrachten BV/TdK; deze dienen op tijd te worden aangeleverd i.v.m. het kunnen bieden van feedback en het kunnen voorbereiden voor de gastdocenten.


Opdracht 3 Making the city                                                                              

Andermans werk – week 16 o.l.v. een gastdocent: Gerrit van den Hoven

Donderdag 21 april 9.00 -11.00

Schrijf een korte tekst over het werk van een andere student, die meedoet aan een van de projecten Making the City of Artificial Shelter. Houdt rekening met  dezelfde afspraken die genoemd worden bij opdracht twee. Bij opdracht drie komt het onderdeel samenwerken erbij; om een goede tekst te kunnen schrijven over het werk van een ander, zul je met de maker van het werk in gesprek moeten gaan. Vat de visie van de kunstenaar samen in woorden. Voeg een korte samenvatting (maximaal honderd woorden) van dit gesprek aan deze opdracht toe.

Je doet dit onder begeleiding van een gastdocent, kunstredacteur/journalist. Deze tekst komt ook op het blog, onder jouw naam te staan. Meer informatie volgt nog via de mail.


Opdracht 4 Making the city “het laatste bericht”

Communiceren en presenteren – doelgerichte voorbereiding (voor een jury)

Gebruik de teksten op de website onder de kop BV uit ‘het basisboek communiceren’
www.fontyshogeschoolvoordekunsten.nl > projecten en events > derdejaars project.

Dit laatste bericht komt op het blog te staan. Het is een concrete, laatste oefening (een conclusie)  voordat je jezelf en je werk presenteert voor de jury. Meer informatie volgt nog via de mail.


Opdracht 5 Making the city – persoonlijke visiegesprekken                                                

Ontwikkelen van een gefundeerde, persoonlijke visie op kunst – alle weken.

Naarmate de studie vordert, groeit je visie op kunst en jouw beeldend of grafisch werk. In een persoonlijk gesprek met Guido de Pooter en Renee Lievens (op locatie) licht je deze visie toe. Een gefundeerde visie kan alleen ontstaan door reflectie, zoals na stages en na het lezen van teksten en het zien van beelden. Je visie op jouw ‘discipline’ en je beeldende vertalingen moeten aansluiten.

Je verdedigt je visie aan de hand van bronnen die je hebt verzameld. Met andere woorden, je kunt jouw visie beargumenteren door middel van andere bronnen (zowel literair als beeldend). Je kunt hiervoor ook de bronnen op de website gebruiken: www.fontyshogeschoolvoordekunst.nl > projecten & events > derdejaars project > BV en TdK. De studenten van de docentenopleiding hanteren daarnaast het ‘format  vakvisie en onderwijsvisie’.

Via de mail is een rooster voor deze gesprekken verstuurd. Tijdens het project heeft iedereen één individueel gesprek. De uiteindelijke visies en beeldbank worden beoordeeld tijdens de eindpresentaties voor een jury (BKKC award).